Zero Trust: least privilege access en conditional access policies

Blog

In mijn vorige blog heb ik verteld over Identiteits- en apparaatbeveiliging en Multi-Factor Authenticatie. Dit zijn twee belangrijke onderdelen van het Zero Trust principe van Microsoft. In deze blog ga ik hierop verder, door meer te vertellen over Least Privilege Access en Conditional Access Policies.

Deze vorige blog (blog 1 van 3) kan je hier lezen.

Sectie 3: Least Privilege Access

In de context van Zero Trust-beveiliging is “least privilege access” een fundamenteel principe waarbij gebruikers en systemen de minimale toegangsniveaus moeten hebben die nodig zijn om hun functies uit te voeren. Deze aanpak verkleint het risico dat kwaadwillende actoren toegang krijgen tot gevoelige informatie of systemen aanzienlijk.

zero trust Microsoft 3.png

In deze sectie bespreken we dit concept, de voordelen ervan en hoe dit effectief binnen een organisatie kan worden geïmplementeerd.

Least Privilege Access begrijpen

“Least Privilege Access” houdt in dat de machtigingen voor gebruikers, accounts en computerprocessen streng worden gecontroleerd en worden beperkt tot enkel de machtigingen die absoluut nodig zijn om hun taken uit te voeren. Dit principe geldt niet alleen voor menselijke gebruikers, maar ook voor applicaties, systemen en apparaten, waardoor uitgebreide beveiliging in alle lagen van de organisatie wordt gegarandeerd.

Voordelen van Least Privilege

 1. Minimaliseren van aanvalsoppervlakken: Door de toegangsrechten te beperken, wordt de potentiële impact van een inbreuk aanzienlijk verminderd. Dit gezien aanvallers of gecompromitteerde accounts minder mogelijkheden hebben om toegang te krijgen tot gevoelige informatie of kritieke systemen.
 2. Vermindering van bedreigingen van binnenuit: Met strikte toegangscontroles wordt de kans op schade door bedreigingen van binnenuit, zowel opzettelijk als per ongeluk, tot een minimum beperkt.
 3. Verbetering van de naleving: Veel regelgevingskaders vereisen strikte toegangscontroles. Least Privilege Access te implementeren, kunnen organisaties aan deze regelgeving voldoen. Hierdoor worden mogelijke boetes en juridische problemen vermeden.
 4. Vereenvoudiging van audits: Met minder rechten om te volgen en te monitoren, worden audits eenvoudiger en duidelijker, waardoor de administratieve overhead en het risico op fouten afnemen.

Least Privilege Access implementeren: best practices

 1. Role-Based Access Control (RBAC): Implementeer role-based toegangscontrolesystemen om gebruikersrechten te beheren op basis van hun rol binnen de organisatie. Dit maakt het eenvoudiger om toegangsrechten systematisch toe te wijzen en te controleren.
 2. Regelmatige toegangsbeoordelingen: Controleer regelmatig de toegangsrechten van alle gebruikers om er zeker van te zijn dat ze nog steeds de aan hen verleende machtigingen nodig hebben. Dit is vooral belangrijk wanneer medewerkers van rol veranderen of de organisatie verlaten.
 3. Automatiseer het inrichten en intrekken van rechten: Gebruik geautomatiseerde systemen om het inrichten en intrekken van toegangsrechten te beheren. Automatisering verkleint de kans op menselijke fouten en zorgt voor snelle actie wanneer veranderingen nodig zijn.
 4. Principe van Least Privilege voor beheerdersaccounts: Zorg ervoor dat zelfs systeembeheerders volgens het principe van Least Privilege werken door standaardgebruikersaccounts te gebruiken voor routineactiviteiten en alleen over te schakelen naar beheerdersaccounts als dat nodig is.
 5. Implementeer Just-In-Time (JIT)-toegang: Just-in-time-toegang verleent privileges op basis van behoefte, doorgaans voor een beperkte periode.
 6. Gebruik van beveiligingsgroepen en containers: Segmenteer netwerkbronnen met behulp van beveiligingsgroepen en containers om omgevingen te isoleren en de toegang te controleren.
 7. Toegang controleren en bewaken: Bewaak en registreer voortdurend alle toegangsgebeurtenissen om ongeoorloofde pogingen te detecteren en ervoor te zorgen dat het vastgestelde beleid wordt nageleefd.

Het hanteren van het principe van least privilege is essentieel in een Zero Trust-framework, omdat het niet alleen het risico op aanzienlijke inbreuken verkleint, maar ook een proactieve beveiligingshouding ondersteunt. In de volgende sectie verken ik het beleid voor voorwaardelijke toegang: een ander cruciaal aspect van identiteits- en apparaatbeveiliging dat hand in hand gaat met least privilege access om organisatiebronnen dynamisch te beveiligen op basis van context.

Sectie 4: Beleid voor Conditional access

Beleid voor Conditional access (voorwaardelijke toegang) is een fundamenteel onderdeel van een Zero Trust-beveiligingsstrategie, waarbij de beveiligingsvereisten dynamisch worden aangepast aan de context van elke toegangspoging. Met dit beleid kunnen organisaties beslissingen over toegangscontrole automatiseren bij het benaderen van bedrijfsnetwerken en -bronnen, waarbij rekening wordt gehouden met een reeks omstandigheden. In dit gedeelte van mijn blog laat ik zien wat beleid voor Conditional access is, waarom het essentieel is en hoe we het effectief kunnen implementeren.

zero trust Microsoft 4.png

Wat is beleid voor Conditional Access?

Beleid voor Conditional access bestaat uit regels die automatisch van toepassing zijn om toegang tot bedrijfsbronnen te verlenen of te blokkeren op basis van specifieke voorwaarden die verband houden met gebruikersverzoeken. Dit beleid evalueert de context van een sessie, zoals gebruikersidentiteit, locatie, apparaat status, netwerkbeveiliging en de gegevens waartoe toegang wordt verkregen, om real-time beslissingen te nemen over het toestaan van toegang.

Belang van Conditional access

 • Adaptieve beveiligingshouding: Conditional access past beveiligingsmaatregelen aan op basis van real-time beoordelingen, waardoor het vermogen van de organisatie om dynamisch op verschillende risiconiveaus te reageren wordt vergroot.
 • Contextbewuste beveiliging: Door rekening te houden met de context van toegangsverzoeken kunnen organisaties beveiligingsmaatregelen afdwingen die zijn afgestemd op het specifieke risicoprofiel van elke poging, waardoor zowel de beveiliging als de gebruikerservaring worden verbeterd.
 • Verbeterde naleving: Beleid voor Conditional access zorgt ervoor dat de toegang tot gevoelige informatie op passende wijze wordt beveiligd, wat de naleving van brancheregelgeving en -normen bevordert.
 • Vermindering van de impact van diefstal van inloggegevens: Door aanvullende authenticatie te vereisen of de toegang te blokkeren wanneer afwijkingen worden gedetecteerd, kan beleid voor Conditional access de impact van gestolen of gecompromitteerde inloggegevens beperken.

zero trust Microsoft 5.png

Beleid voor Conditional access implementeren: best practices

 1. Definieer duidelijk beleid: begin met het definiëren van duidelijk en alomvattend beleid voor Conditional access dat specifieke beveiligingsproblemen aanpakt die verband houden met verschillende toegangsscenario's. Zorg ervoor dat dit beleid is afgestemd op de algemene beveiligingsstrategie van de organisatie.
 2. Gebruik contextuele factoren: Implementeer beleid op basis van een reeks contextuele factoren:
 • Gebruikersattributen: Rol, functie en bevoegdheidsniveau.
 • Apparaat naleving: Zorg ervoor dat apparaten voldoen aan de beveiligingsnormen van de organisatie (bijvoorbeeld de versie van het besturingssysteem, de antivirusstatus).
 • Locatie: Toegangsverzoeken vanaf ongebruikelijke locaties kunnen extra veiligheidscontroles veroorzaken.
 • Gedragsafwijkingen: Ongebruikelijke toegangspatronen, zoals inloggen op afwijkende uren of overmatig inloggen, kunnen aanleiding geven tot verdere verificatie.
 1. Integratie van multi-factor authenticatie: Integreer voorwaardelijke toegang met MFA om onder bepaalde omstandigheden extra authenticatiestappen af te dwingen, zoals toegang vanaf een nieuw apparaat of vanaf een locatie die ongebruikelijk is voor de gebruiker.
 2. Continue evaluatie: Beleid mag niet statisch zijn. Evalueer en pas voortdurend het beleid voor Conditional access aan op basis van nieuwe bedreigingen, technologische veranderingen en zakelijke vereisten.
 3. Realtime monitoring en logboekregistratie: Implementeer real-time monitoring en logboekregistratie om toegangspogingen en beleidshandhavingsacties bij te houden. Deze gegevens zijn van cruciaal belang voor het controleren en verbeteren van de beleidseffectiviteit.
 4. Gebruikerseducatie: Informeer gebruikers over de omstandigheden waaronder hun toegang kan worden beperkt en de stappen die ze mogelijk moeten nemen, zoals apparaat updates of naleving van veiligheidscontroles. Dit vermindert frustratie en de vraag naar ondersteuning.

Beleid voor Conditional access is een essentieel onderdeel van een robuust Zero Trust-beveiligingsframework, waardoor organisaties nauwkeurige toegangscontroles kunnen toepassen op basis van realtime context. Ze helpen niet alleen bij het beschermen van gevoelige bronnen, maar bieden ook een flexibele en adaptieve beveiligingshouding die snel kan reageren op opkomende bedreigingen.

De volgende, laatste blog van deze serie

In de derde en laatste blog van deze serie ga ik er verder op in hoe deze principes worden toegepast om bedreigingen in real-time te detecteren en erop te reageren, zodat uw organisatie veilig blijft in het licht van de veranderende uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging.

Deel deze pagina:
Gert
Auteur
Gert
Engineer & Architect

Heb je vragen over dit onderwerp of zou je Gert willen inhuren voor een vergelijkbare opdracht?

Neem contact met ons op

Wil je onze collega worden?

Bekijk onze vacatures

Heb je een Azure expert nodig?

Neem contact met ons op
Cookies beheren