Zero Trust: het implementeren van identiteits- en apparaatbeveiliging

Blog

Welkom terug, cybersecurity-enthousiastelingen en Tech-professionals! In deze blogreeks van 3 blogs gaan we Microsoft Zero Trust Security verder verkennen. Onze focus verschuift naar een cruciaal aspect van dit model: identiteits- en apparaatbescherming.

Voortbouwend op de Zero Trust-principes die we eerder hebben besproken, ga ik in de komende drie blogs dieper in op de manier waarop multi-factor authenticatie effectief kan worden geïmplementeerd, toegang met minimale bevoegdheden kan worden afgedwongen en beleid voor voorwaardelijke toegang kan worden opgesteld. Deze componenten zijn essentieel om ongeoorloofde toegang te voorkomen en ervoor te zorgen dat de juiste mensen, en alleen de juiste mensen, onder de juiste omstandigheden toegang hebben tot uw netwerkbronnen.

In het huidige digitale tijdperk, waarin inbreuken op de beveiliging onvermijdelijk zijn, is het belangrijker dan ooit om onze strategieën voor identiteits- en apparaat bescherming te versterken. Aan het einde van deze blogserie krijg je inzicht in de tools en praktijken die nodig zijn om jouw verdediging te versterken en potentiële indringers op afstand te houden, wat perfect aansluit bij het Zero Trust-framework van Microsoft.

zero trust Microsoft 1.jpg

Laten we eens kijken naar de essentie van het implementeren van een dynamische en veerkrachtige beveiligingsarchitectuur die zich aanpast aan de complexiteit van moderne bedreigingen en voortdurend evoluerende IT-omgevingen.

Deel 1: Identiteits- en apparaatbeveiliging begrijpen

Op het gebied van cyberbeveiliging gaat het bij het beschermen van identiteiten en apparaten niet alleen om het beveiligen van een perimeter; het gaat erom ervoor te zorgen dat elk toegangspunt en elke gebruikersinteractie geverifieerd en veilig is. Dit is waar de principes van Zero Trust in het spel komen en pleiten voor een ‘never trust, always verify'-aanpak. In dit gedeelte leg ik uit wat identiteits- en apparaatbescherming betekent in een Zero Trust-framework en waarom dit cruciaal is voor moderne beveiligingsarchitecturen.

Identiteits- en apparaatbeveiliging definiëren

Identiteitsbeveiliging richt zich op het beschermen van de identiteit van gebruikers tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Dit omvat het verifiëren van de legitimiteit van gebruikers die proberen toegang te krijgen tot bronnen via robuuste authenticatiemethoden en het voortdurend monitoren en beheren van deze identiteiten om misbruik te voorkomen.

Apparaatbeveiliging zorgt er daarentegen voor dat alle apparaten die toegang hebben tot het netwerk veilig zijn, aan de regels voldoen en niet in gevaar komen. Dit omvat onder meer het afdwingen van een beveiligingsbeleid dat de toegang van apparaten tot netwerken en diensten regelt, en het regelmatig beoordelen van de gezondheid en de beveiliging van apparaten.

Samen vormen identiteits- en apparaatbescherming de frontlinie van de verdediging in een Zero Trust-model, waarbij ervoor wordt gezorgd dat zowel het 'wie' als het 'wat' grondig worden geëvalueerd voordat toegang wordt verleend tot netwerkbronnen.

Belangrijk in Zero Trust-beveiliging

 1. Voorkomen van ongeautoriseerde toegang: Omdat identiteitsdiefstal en apparaatmisbruik veel voorkomende aanvalsvectoren zijn, voorkomen sterke strategieën voor identiteits- en apparaatbescherming dat aanvallers voet aan de grond krijgen in uw netwerk.
 2. Dynamische beveiligingshouding: In een Zero Trust-omgeving zijn beveiligingsmaatregelen context-gebaseerd en adaptief. Door voortdurend het risicoprofiel van identiteiten en apparaten te beoordelen, kunnen organisaties toegangscontroles en beveiligingsmaatregelen in realtime dynamisch aanpassen om opkomende bedreigingen tegen te gaan.
 3. Compliance en risicobeheer: Effectief beheer van identiteiten en apparaten helpt organisaties te voldoen aan wettelijke vereisten en risico's te beheren die verband houden met datalekken en andere beveiligingsincidenten.
 4. Verbetering van de zichtbaarheid en controle: Door strenge maatregelen voor identiteits- en apparaatbescherming te implementeren, krijgen organisaties meer inzicht in wie toegang heeft tot hun netwerk en vanaf welke apparaten. Deze verhoogde zichtbaarheid zorgt voor betere controle over netwerkbronnen en beter geïnformeerde besluitvorming als reactie op beveiligingsincidenten.

In de volgende secties onderzoeken we hoe multi-factor authenticatie, toegang met minimale bevoegdheden en beleid voor voorwaardelijke toegang worden geïmplementeerd om de identiteits- en apparaatbescherming te versterken, zodat de beveiligingspositie van uw organisatie zowel robuust is als veerkrachtig tegen de bedreigingen van het digitale tijdperk.

Sectie 2: Multi-Factor Authenticatie (MFA)

Multi-Factor Authenticatie (MFA) speelt een essentiële rol in het Zero Trust-framework doordat het vereist dat gebruikers hun identiteit verifiëren met behulp van ten minste twee verschillende vormen van authenticatie voordat ze toegang krijgen tot bronnen. MFA is een effectieve verdediging tegen veelvoorkomende beveiligingsbedreigingen zoals phishing, misbruik van inloggegevens en andere ongeautoriseerde toegangspogingen. In dit gedeelte vertel ik over de grondbeginselen van MFA, het belang ervan en de beste praktijken voor de implementatie ervan.

Wat is Multi-Factor Authentication?

MFA versterkt de beveiliging door een combinatie van twee of meer onafhankelijke verificatiereferenties te vereisen: wat de gebruiker weet (wachtwoord), wat de gebruiker heeft (beveiligingstoken) en wat de gebruiker is (biometrische verificatie). Het idee is dat zelfs als één factor wordt aangetast, ongeautoriseerde toegang tot het doelsysteem nog steeds wordt geblokkeerd, tenzij de aanvullende factoren ook worden aangetast.

zero trust Microsoft 2.png

Soorten authenticatiefactoren

 • Kennisfactoren: Iets dat de gebruiker weet, zoals een wachtwoord of pincode.
 • Bezitsfactoren: iets dat de gebruiker heeft, zoals een beveiligingstoken, smartphone-app of smartcard.
 • Inherentiefactoren: Iets dat biologisch uniek is voor de gebruiker, zoals een vingerafdruk of gezichtsherkenning.
 • Locatiefactoren: De geografische locatie van de gebruiker, die kan worden bepaald via IP-adresverificatie of geolocatie.
 • Gedragsfactoren: Gedragspatronen die uniek zijn voor de gebruiker, zoals typsnelheid, muisbewegingen en zelfs looppatronen.

MFA implementeren: best practices

 1. Gebruikerseducatie en -training: Zorg ervoor dat alle gebruikers het belang van MFA begrijpen en weten hoe ze deze op de juiste manier kunnen gebruiken. Regelmatige trainingssessies kunnen het risico op gebruikersfouten helpen beperken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
 2. Gelaagde beveiliging: Gebruik MFA in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen, zoals een sterk wachtwoordbeleid, encryptie en veilige netwerkprotocollen, om een gelaagde verdedigingsstrategie tegen cyberaanvallen te creëren.
 3. Adaptieve authenticatie: Implementeer adaptieve authenticatiemechanismen die het vereiste authenticatieniveau kunnen aanpassen op basis van het risicoprofiel en het gedrag van de gebruiker. Een gebruiker die vanaf een nieuw apparaat of een nieuwe locatie toegang krijgt tot gevoelige bronnen, kan bijvoorbeeld om aanvullende authenticatiefactoren worden gevraagd.
 4. Regelmatige evaluatie en update: Controleer en update regelmatig de authenticatiemethoden om nieuwe veiligheidsbedreigingen en kwetsbaarheden aan te pakken. Dit omvat het updaten van de technologie die wordt gebruikt voor het genereren en valideren van authenticatiefactoren.
 5. Uitgebreide dekking: Pas MFA toe op alle toegangspunten waar gevoelige gegevens of kritieke systemen bij betrokken zijn. Dit omvat de toegang van medewerkers tot interne netwerken en clouddiensten, evenals de toegang van klanten tot online accounts.
 6. Gebruiksgemak: Houd rekening met de gebruikerservaring bij het implementeren van MFA. De gekozen MFA-methode moet een evenwicht vinden tussen veiligheid en bruikbaarheid. Te omslachtige oplossingen kunnen leiden tot slechte naleving en mogelijke work-arounds.

Het implementeren van MFA is een cruciale stap in het versterken van jouw beveiligingspositie. Het verbetert aanzienlijk je vermogen om gevoelige gegevens en systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Door MFA te integreren in je Zero Trust-strategie versterk je je beveiliging en sluit je je aan bij best practices voor het beveiligen van moderne digitale omgevingen.

In de volgende blog bespreek ik je de toegangscontroles verder kunt verfijnen via het principe van “least privilege access”, zodat de juiste mensen op het juiste moment de juiste toegang hebben.

Deel deze pagina:
Gert
Auteur
Gert
Engineer & Architect

Heb je vragen over dit onderwerp of zou je Gert willen inhuren voor een vergelijkbare opdracht?

Neem contact met ons op

Wil je onze collega worden?

Bekijk onze vacatures

Heb je een Azure expert nodig?

Neem contact met ons op
Cookies beheren