Wat speelt er nu bij ShareValue?

Bart Bart / 22-11-2023

4 minuten lezen

Vaak denkt men dat het investeren in het verhogen van de codekwaliteit overbodig is; omdat het geen directe waarde biedt voor de organisatie. Maar is dat ook zo? In deze blog bespreken wij, Pieter en Bart, waarom jouw organisatie de codekwaliteit zou moeten verhogen en geven we tips hoe je dit kan doen.

Wat is codekwaliteit?

De kwaliteit van code bestaat uit meer aspecten dan alle code netjes in een bestand plaatsen. “Codekwaliteit” verwijst naar de mate waarin de broncode van een applicatie voldoet aan de normen en richtlijnen die zijn vastgesteld door een organisatie.


Codekwaliteit omvat verschillende aspecten waaronder leesbaarheid, herbruikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en efficiëntie. Een hoge kwaliteit resulteert in een verbeterde begrijpbaarheid, waardoor ontwikkelaars productiever kunnen samenwerken tijdens het maken van wijzigingen, en het plegen van onderhoud. 
 

Figuur 1:  “Is High Quality Software Worth the Cost?” Martin Fowler

Wat zijn de voor- en nadelen van het verhogen van de codekwaliteit?

Voordelen

 • Code van hoge kwaliteit is doorgaans modulair en goed georganiseerd. Dit maakt het gemakkelijker om wijzigingen aan te brengen en de code te onderhouden. Hierdoor wordt het onderhouden van de codebase gemakkelijker en efficiënter.
 • Samenwerking binnen projectteams gaat makkelijker wanneer een standaard voor code wordt gehanteerd en nageleefd.
 • Het opsporen van bugs en daarmee het verlagen van de zogenaamde technische achterstand (technical debt) is een tijdrovend proces. Wanneer je aandacht besteedt aan codekwaliteit zal dit proces minder tijd en kosten in beslag nemen.
 • Beter geoptimaliseerde code resulteert in een beter werkende applicatie. Dit biedt voordelen. Zowel vanuit een commercieel perspectief als voor de eindgebruiker.
 • Hoge kwaliteit verhoogt de betrouwbaarheid van de werking van code onder diverse omstandigheden en scenario's.
 • Het vermijden van codekwaliteits-principes oogt op korte termijn aantrekkelijk vanwege de mogelijkheid tot snelle winst. Echter neemt over tijd de complexiteit van een codebase toe, wat veel werkzaamheden vereist. Hierdoor kan een applicatie minder snel nieuwe functionaliteiten toevoegen waardoor stakeholders minder tevreden zijn. Dit resulteert uiteindelijk vaak juist in hogere kosten.

 

Nadelen

 • In het begin zal er geen directe meerwaarde zijn voor de organisatie; bovendien heeft de kwaliteit van de codebase geen invloed op de eindgebruiker. Echter zal  er later in de software lifecycle wel baat bij zijn aangezien nieuwe functies dan sneller geïmplementeerd kunnen worden.
 • Het verbeteren van een codebase is een financiële investering voor de organisatie. Het implementeren van de benodigde tooling en de extra tijd die ontwikkelaars stoppen in de codebase zal niet gelijk zichtbaar zijn.
 • Het implementeren van nieuwe methodieken in het ontwikkelproces kan lastig zijn voor een team. Aan het begin van het proces kan weerstand ontstaan, maar binnen enkele weken zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn.
   

Hoe kan een hogere codekwaliteit worden bereikt?

Statische code analysetools: Analysetools zoals SonarQube en Qodana beoordelen de codekwaliteit van aspecten zoals security, bugs en linting. Statische code-analysetools scannen de code zonder het uit te voeren. Daarnaast kan het gekoppeld worden aan de CI/CD straat om te voorkomen dat lage kwaliteit code wordt samengevoegd met de productie codebase.

Code reviews: Door code na te laten kijken voordat deze in productie wordt genomen, kunnen bugs en andere “code smells” worden verholpen. Dit kan worden gedaan door het gebruik te maken van “MergeRequest” via GIT.

Design reviews: Door uit te tekenen en uit te schrijven wat er geïmplementeerd gaat worden, kunnen misconcepties en fouten in de businesslogica eerder worden geïdentificeerd.

GitHub Copilot: GitHub Copilot kan worden ingezet om ontwikkelaars te ondersteunen tijdens het schrijven van hoge kwaliteit code. Deze AI tooling genereert efficiënte code die voldoet aan afgesproken standaarden. Gebruik hiervan kan resulteren in code die beter gestructureerd is en door automatisering van commentaar volledig gedocumenteerd is. Daarnaast worden simpele taken overgenomen, waardoor de ontwikkelaar zich kan focussen op meer complexe vraagstukken.
 

Figuur 2: “GitHub Copilot AI pair programmer: Asset or Liability?” (Moradi Dakhel et al., 2023)

Conclusie

Alhoewel een financiële investering  in codekwaliteit op korte termijn geen directe waarde levert, bespaart dit veel kosten en moeite op lange termijn. Bovendien leidt het tot een beter te onderhouden codebase, bevordert het een gestandaardiseerde manier van (samen)werking en optimaliseert het de applicatie.

ShareValue kan ondersteuning bieden bij het verhogen en bewaken van de codekwaliteit binnen uw organisatie. Dit doen we  door middel van het refactoren van code, het verhogen van code coverage met unit tests, het implementeren van statische code-analysetools zoals SonarQube en het houden van code reviews.

Wil je meer weten over code kwaliteit of kunnen we je ondersteunen bij het invoeren van deze codekwaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.  

Manuel Manuel / 15-11-2023

5 minuten lezen

Je bent vast bekend met Sensitivity Labels. Deze classificeren en beschermen jouw organisatiegegevens zoals documenten op basis van het niveau van vertrouwelijkheid. En op het niveau van de impact, in het geval ze zouden worden gelekt of bekendgemaakt. De labels worden per document toegepast, handmatig of automatisch aan de hand van een aantal criteria. 

Soms is het handig om een reeks aan documenten gelijk te kunnen voorzien van een label, omdat zij in dezelfde categorie vallen. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om een SharePoint bibliotheek te voorzien van een standaard label. Dit zorgt er dan voor dat alle documenten binnen die bibliotheek voorzien worden van hetzelfde label. In deze blog vertel ik hoe je documenten in een SharePoint bibliotheek standaard kunt voorzien van een label.

Benodigdheden en licenties

Om Sensitivity labels in SharePoint Online te gebruiken, heb je een van de onderstaande licenties nodig. Je moet ook de SharePoint Administrator rol of de Global Administrator rol in Microsoft 365 hebben. Let wel dat de Sensitivity Labels al moeten bestaan, deze kunnen namelijk niet aangemaakt worden door de SharePoint Administrator.

Een overzicht van ondersteunende licenties:

 • Microsoft 365 E5/A5/G5
 • Microsoft 365 E5/A5/G5 Compliance
 • Microsoft 365 E5/A5/G5 Information Protection and Governance
 • Office 365 E3/A3/G3 met de Microsoft 365 E5 Compliance add-on
 • Office 365 E3/A3/G3 met de Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance add-on

Het inschakelen van Sensitivity Labels voor bestanden in SharePoint en OneDrive

Om te beginnen moet eerst de ondersteuning voor Sensitivity Labels voor bestanden in SharePoint en OneDrive worden geactiveerd. Wanneer deze functie ingeschakeld is, wordt de Sensitivity knop beschikbaar in het lint in de webversies van de Office 365 applicaties, zoals bijvoorbeeld Word Online.

In een documentenbibliotheek wordt in het eigenschappenpaneel ook het Sensitivity Label getoond, zoals hieronder afgebeeld.

Afbeelding 1. Eigenschappen van een bestand

In de instellingen van de bibliotheek is ook de optie om een standaard label aan te duiden beschikbaar.

Afbeelding 2. Bibliotheekinstellingen

Zoals eerder vermeld dient eerst de ondersteuning voor Sensitivity Labels voor bestanden in SharePoint en OneDrive te worden geactiveerd. Deze ondersteuning kan worden ingeschakeld door de volgende stappen te volgen:

 1. Navigeer naar de Microsoft Purview compliance portal
 2. Log in als een Global Administrator
 3. Navigeer naar Information Protection onder Solutions
 4. Klik op Labels
 5. Klik op de knop Turn on now in de onderstaande melding

In sommige Microsoft 365 tenants werkt het bovenstaande (nog) niet. Hier ben ik zelf tegenaan gelopen. In dat geval kun je PowerShell met de SharePoint Online Management Shell gebruiken om het in te schakelen. Deze stappen worden hieronder beschreven.

Het installeren van de SharePoint Online Management Shell is in dit blog buiten scope. Hierbij wel een verwijzing naar een artikel hoe het te installeren.

 1. Start de SharePoint Online Management Shell of PowerShell met de SharePoint Online module.
 2. Voer het volgende cmdlet uit om verbinding te maken met de tenant:
  Connect-SPOService -Url <voer hier de SharePoint admin center url in>
 3. Je hebt nu verbinding gemaakt met de tenant. Voer nu het volgende cmdlet uit om de ondersteuning voor Sensitivity Labels voor bestanden in SharePoint en OneDrive te activeren:
  Set-SPOTenant -EnableAIPIntegration $true

Nu PowerShell gestart is en er verbinding is gemaakt met de tenant, is het ook raadzaam om de ondersteuning voor PDF bestanden te activeren. Hiermee kunnen PDF bestanden ook voorzien worden van een sensitivity label. 

 1. Voer het volgende cmdlet uit om ondersteuning voor PDF bestanden te activeren:
  Set-SPOTenant -EnableSensitivityLabelforPDF $true

Controleren of de ondersteuning voor Sensitivity Labels voor bestanden in SharePoint actief is

Om te controleren of de ondersteuning voor Sensitivity Labels voor bestanden in SharePoint actief is, kan men het volgende doen: de instellingen van de bibliotheek controleren of nu de optie Default Sensitivity Label beschikbaar is, zoals afgebeeld op afbeelding 1. Gevolgd door het controleren of de Sensitivity eigenschap beschikbaar is als de eigenschappen van een document worden bekeken, zie afbeelding 2.

Verder kan men controleren of in het lint van Word Online de knop Sensitivity beschikbaar is. Zie hieronder. 
 

Afbeelding 3. Sensitivity-knop

Testen van een standaard Sensitivity Label op een bibliotheek.

Als alles gereed is, kan een bibliotheek worden voorzien van een standaard Sensitivity Label. Het label wordt toegepast op alle nieuwe bestanden die in de bibliotheek worden gemaakt. Als men beschermingsinstellingen voor het label heeft ingeschakeld, zoals versleuteling of watermerken, worden deze ook toegepast op de documenten binnen de bibliotheek.

Navigeer naar de gewenste bibliotheek en open de bibliotheekinstellingen. Vervolgens kiest men het gewenste Sensitivity Label onder Default Sensitivity Label. Na het kiezen klikt men op de knop Save om de wijzigingen op te slaan.
 

Afbeelding 4. Het toepassen van een Default Sensitivity Label

Eenmaal terug in de bibliotheek kan men ervoor kiezen om de kolom Sensitivity toe te voegen. Dit kan door naast de kolommen te klikken op Add column. 

Nu is het tijd om wat documenten in de bibliotheek te plaatsen om vervolgens te zien dat het eerder ingestelde label wordt toegepast. Let op: dit kan even duren en is niet meteen toegepast.

In de onderstaande afbeelding heb ik 3 documenten geüpload. Het is te zien dat de kolom Sensitivity nog niet gevuld is.

Afbeelding 5. Nieuwe documenten in de bibliotheek

Na ongeveer een minuut is te zien dat het label is toegepast op de documenten. Zoals hieronder afgebeeld:

Afbeelding 6. Standaardlabel toegepast op nieuwe documenten in de bibliotheek

Ik hoop dat deze blog duidelijk is geweest hoe standaard Sensitivity Labels op SharePoint documentbibliotheken toe te passen en dat je het in de praktijk zal gebruiken. Als er vragen zijn laat het gerust weten! Mijn collega's en ik denken graag mee.

Joost Joost / 26-10-2023

2 minuten lezen

In Power Virtual Agents kan een bot, met generatieve antwoorden, informatie uit meerdere bronnen (in- of extern) vinden en presenteren zonder dat hier onderwerpen voor gemaakt hoeven te worden. Met het gebruik van OpenAI GPT-technologie, en deze te verbinden met de AI die al in Power Virtual Agents aanwezig is, worden de mogelijke antwoorden alleen maar beter. 

Generatieve antwoorden versus onderwerpen.

Iedereen die wel eens een chatbot heeft gebruikt herkent de mogelijkheid wanneer een bot niet de intentie van de vraag kon bepalen. De bot vraagt de gebruiker om de vraag op een andere manier te stellen en na twee pogingen escaleert de bot je naar een live agent. 

Power Virtual Agents maakt gebruik van een onderliggend model voor het begrijpen van de gebruikersvragen en om het juiste onderwerp te bepalen. Meestal maak je meerdere onderwerpen aan zodat de bot op deze manier rekening houdt met wat een gebruiker zou kunnen vragen.

Het kan ook voorkomen dat een botgebruiker een vraag stelt waarvoor geen onderwerp gevonden kan worden. De optie Generatieve antwoorden helpt dat probleem op te lossen door het gebruik van OpenAI GPT-technologie. 
 

Maar hoe werkt dit?

Wanneer je de optie Generatieve antwoorden  aanzet en deze voorziet van knooppunten (node) en bronnen, is de bot in staat deze aan te roepen wanneer de intentie van de gebruiker niet volledig helder is.

De bot begrijpt de intentie van de gebruiker, zoekt de relevante informatie in de interne of externe bronnen bij elkaar en deelt dit met de botgebruiker. Het vermogen om interne en externe informatiebronnen die de bot kan raadplegen op te geven, maakt het mogelijk om de botgebruiker toch naar tevredenheid een antwoord te kunnen geven.

Deze bronnen kunnen worden gebruikt door generatieve antwoorden:

 • Externe bronnen zijn onder meer:
  • Bing Zoeken
  • Bing Aangepast zoeken
 • Interne bronnen omvatten:
  • SharePoint
  • OneDrive voor Bedrijven
  • Documenten geüpload naar Dataverse
  • Aangepaste gegevens (intern of extern): bijvoorbeeld vanuit een Power Automate Flow.
    

Voorwaarden

Als je dit wilt gaan inzetten voor jouw organisatie, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Een account voor Power Virtual Agents.
  • Anders kan je geen bot aanmaken
 • De optie voor generatieve antwoorden voor elke bot inschakelen waarin je deze optie wilt gaan gebruiken.
 • De bot moet zijn gemaakt in de regio VS.
  • Andere regio's en andere talen dan Engels worden (nog) niet ondersteund.

Conclusie

Met de komst van de generatieve antwoorden in combinatie met het gebruik van OpenAI GPT-technologie ben je in staat om interne en externe bronnen te raadplegen zonder dat je als bot-ontwikkelaar hiervoor verschillende onderwerpen maakt. Hierdoor is het maken en implementeren van een functionele bot nog eenvoudiger en goedkoper.

Meer weten of kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Ramon Ramon / 19-10-2023

3 minuten lezen

Wanneer je binnen een organisatie met gevoelige data werkt, wil je dit op de juiste wijze toegankelijk maken voor de gebruikers. Enkel de data die van toepassing is voor een bepaalde functie binnen de organisatie dient inzichtelijk te zijn voor de gebruiker. Row-level security helpt jouw organisatie om data te scheiden en waar nodig te verbergen voor gebruikers die hier geen toegang tot dienen te hebben. Hoe je dit inricht voor jouw Power BI-rapportages? Dat leg ik verder uit in deze blog.

Row-level security beperkt de data die zichtbaar is voor een persoon die is toegekend aan een gecreëerde rol. Binnen Power BI Desktop kunnen rollen aangemaakt worden. Hierbinnen kan de row-level security gedefinieerd worden. Een gebruiker met leesrechten, met deze rol toegekend, wordt op de PowerBI rapporten hierdoor beperkt in de data die hij/zij mag inzien. Beheerders worden niet beperkt door row-level security en kunnen te allen tijde alle data inzien.
 

Hoe werkt het?

Als voorbeeld casus nemen we Bedrijf X. Bedrijf X heeft klanten verdeeld over verschillende landen in Europa. Klantdata wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van Power BI. Bedrijf X heeft een aparte afdeling voor klanten uit de Benelux. Medewerkers van deze afdeling mogen alleen de data inzien van de klanten die zij beheren.

Het originele rapport ziet er als volgt uit:

Originele Power BI rapport


 

Uit dit rapport is op te maken dat er op het moment klanten zijn uit 6 verschillende landen. Voor de afdeling Benelux dient dit beperkt te worden tot de data van Nederland, België en Luxemburg.

Door een rol te creëren en hier row-level security aan toe te voegen, kunnen we binnen hetzelfde rapport een scheiding maken van alle data en data voor de afdeling Benelux. Het aanmaken en beheren van de rollen wordt binnen Power BI Desktop geregeld.

 

Rollen beheren binnen Power BI Desktop

 

Met behulp van de optie “Manage roles” kunnen rollen gecreëerd en aangepast worden. Het aanmaken van deze rollen is noodzakelijk aangezien de row-level security aan een rol gekoppeld is. 
Voor de rol “Benelux” gaan we definiëren welke data ingezien mag worden. Aan de hand van een DAX-expressie wordt in onderstaande afbeelding gedefinieerd dat enkel de data die verbonden is aan de waardes “Netherlands”, “Belgium” en “Luxembourg” te zien mag zijn binnen het rapport. Deze waardes komen uit de datatabel “Customer”, uit de kolom “Country”.

Row-level security definiëren m.b.v. een DAX-expressie

 

Rollen toekennen


Het toekennen van een rol gebeurt vanuit de Power BI-service. Dit vereist dat het Power BI-rapport is opgeslagen en gepubliceerd is naar een Workspace binnen de Power BI-service. Een Microsoft E5 licentie of een Power BI Pro licentie is vereist voor het publiceren van een Power BI-rapport naar een Workspace.

Binnen deze Workspace kan je op de dataset de beveiliging aanpassen (zie afbeelding hieronder). Hier kan je medewerkers toekennen aan een rol die zojuist aangemaakt is binnen Power BI Desktop.

Rollen beheren binnen de Power BI-service

 

Medewerkers toekennen aan een rol

 

In bovenstaande afbeelding zijn 3 medewerkers van de afdeling Benelux toegevoegd aan de Benelux-rol. Als deze medewerkers ook leesrechten hebben op het Power BI-rapport zullen ze het rapport als volgt zien:

 

Power BI-rapport met de rol Benelux actief

 

In bovenstaande afbeelding is goed te zien dat enkel de data van de klanten uit de Benelux getoond worden en gebruikt worden in alle visualisaties. Medewerkers met leesrechten op het rapport die niet toegevoegd zijn aan de Benelux-rol, zullen het originele rapport zien.

In deze fictieve casus is gewerkt met slechts 1 tabel binnen het datamodel. Belangrijk om te weten is dat, zodra er met meerdere tabellen gewerkt wordt in het datamodel, de onderlinge relaties cruciaal zijn om row-level security effectief te laten werken.
 

Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Michelle Michelle / 05-10-2023

4 minuten lezen

Microsoft heeft onlangs de nieuwe versie van Outlook beschikbaar gemaakt. Deze update geeft een nieuwe verfrissende look aan het programma. Daarnaast brengt het ook nieuwe handige functies met zich mee die het zeker de moeite waard maken om alvast over te stappen naar de nieuwe Outlook versie. De komende tijd zullen er meer nieuwe features toegevoegd worden aan deze versie. Wanneer Microsoft klaar is met het programmeren van de nieuwe versie zal ieders standaard Mail en Outlook desktop app omgezet worden. 

Momenteel zijn er al nieuwe functies die de overstap naar de nieuwe outlook versie  interessant zouden kunnen maken. Enkele van deze functies worden verderop in deze blog ook uitgelicht. Let er wel op dat deze versie nog een preview versie is om de nieuwe functionaliteiten in te testen, deze is daarom beperkter in functionaliteit. Als de nieuwe versie nog niet alle functies heeft waar je gebruik van maakt binnen Outlook, kun je altijd eenvoudig de oude versie terugzetten door de schuifknop weer aan te klikken.

Hoe schakel je dit in?

Het enige wat je hoeft te doen om de nieuwe Outlook versie uit te proberen is rechts boven in jouw applicatie op de schuifknop te klikken.

Zet de schuifknop om!

Daarna wordt Outlook afgesloten en automatisch in de nieuwe versie opgestart. Na het overzetten van het programma worden er gelijk nieuwe functies beschikbaar gesteld.

Verzending mails inplannen

In deze versie is het mogelijk om tijdens het schrijven van een e-mail de verzending ervan in te plannen door op de uitklapknop naast de verzendknop te klikken en ‘Verzending plannen’ te selecteren. Het plannen van de verzending van e-mails kan bijzonder handig zijn als je mails verstuurt naar een andere tijdzone of wanneer het van belang is dat een e-mail op een specifiek moment wordt afgeleverd.

Inplannen mails verzenden

Als je hierop klikt komen er een aantal voorstellen tevoorschijn. Als je verder klikt op ‘Aangepaste tijd’ is het mogelijk om een andere tijd in te stellen voor het versturen.  Wanneer dit ingesteld is en je mail geschreven is kun je op ‘Verzenden’ klikken en beland je mail in de conceptenmap tot het moment dat deze verzonden wordt. Deze functie is afgelopen juli uitgebracht.

Beschikbaarheid in detail weergeven

Daarnaast  is het nu binnen de agenda functie mogelijk om je beschikbaarheid in meer detail aan te geven. In de huidige outlook versie is het mogelijk om je werkdagen in te stellen en de bijbehorende werktijden die voor elke werkdag hetzelfde worden weergegeven. In de nieuwe versie kun je niet alleen voor elke werkdag andere tijden instellen, maar ook op welke locatie je die werkdag aanwezig bent. Dit is vooral handig omdat het steeds normaler is geworden dat veel mensen hybride werken. Op deze manier kun je dit standaard laten weten en hoeven collega’s hier niet meer naar te vragen, maar kunnen zij dit zelf zien.

Om in de nieuwe versie je beschikbare tijden aan te geven navigeer je naar de agenda. Klik daar bovenaan op ‘Weergeven’ > ‘Agenda instellingen’. In het menu dat naar voren komt klik je op ‘Werkuren en locatie’ Hier kun je per dag je werkdagen en -uren en locatie invoeren.

Verder is het mogelijk om op één dag in te stellen dat je op verschillende tijden van de dag extern of op kantoor werkt. Dit kun je doen door naast het aangeven van je locatie op het plusje te klikken. Binnen dit menu is het ook mogelijk om aan te geven dat je locatie niet in je agenda weergegeven wordt.
Een ingevulde werkweek zou er dan als volgt uit kunnen zien: 
 

Stel je werkuren en locatie in

Functionaliteiten waar nog aan wordt gewerkt

Microsoft is momenteel nog bezig met het maken en implementeren van ondersteuning voor meerdere accounts. Daarnaast zullen zij in de toekomst ook andere email services ondersteunen zoals Gmail, Yahoo, iCloud en IMAP. Gmail zal als een van de eerste uitgerold worden en Outlook zal hier ook ondersteuning bieden voor de Google Calendar en Contacts inhoud. Het doel van Microsoft is om tegen het einde van 2024 iedereen over te zetten naar deze nieuwe versie en daarom zullen alle geplande functionaliteiten tegen die tijd uitgebracht moeten zijn.

Conclusie

Als je na dit verhaal geïnteresseerd bent in deze functies en de nieuwe stijl van Outlook, kun je nu gelijk al een kijkje nemen. In de toekomst zal Microsoft meer functies toevoegen en verbeteren. Dus ook al verander je nu nog niet naar de nieuwe versie, hou vooral de updates in de gaten!

Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Joost Joost / 25-09-2023

2 minuten lezen

Deze maand, september, brengt ons weer een mooi aantal nieuwe functionaliteiten op het gebied van het Power Platform. De functionaliteit die ik graag met jullie wil bespreken is een extra optie in de goedkeuringstaken-app in Microsoft Teams: het sequentieel uitsturen van goedkeuringen. In deze blog leg ik je uit wat je hiermee kunt doen.

Goedkeuringsapp in MS-Teams

Met de goedkeuringsapp in MS-Teams kan je goedkeuringstaken, die door het Power Platform gegenereerd zijn, goedkeuren of weigeren. Ook kan je een door jezelf verzonden goedkeuring annuleren. Wanneer je de goedkeuringsapp opent, zie je een overzicht van alle goedkeuringen die je hebt verzonden of ontvangen.  Dit omvat goedkeuringen die je mogelijk hebt ontvangen via chat- of kanaalberichten, directe goedkeuringen en zelfs goedkeuringen die via een stroom binnenkomen.

Goedkeuringen in Microsoft Teams zijn een manier om al je verzoeken en processen te stroomlijnen met je team of collega's. Je kan goedkeuringsaanvragen volgen om mensen eraan te herinneren actie te ondernemen. Je kan zelfs een opvolgingsmelding verzenden of in de details van de goedkeuring aanpassen.

Hoe werkt de Goedkeuringsapp in MS-Teams?

In MS-Teams heb je de mogelijkheid om Apps te gebruiken. In dit scherm kan je de ”Goedkeuringen”-app terugvinden.

Wanneer je nu vanuit deze app een “Nieuwe goedkeuringsaanvraag” start, krijg je een scherm te zien waarin je een aantal velden kan vullen: 

Als eerste de titel van de goedkeuringstaak. Daarna geven we aan of we deze taak (Sequentieel) willen versturen d.m.v “Antwoorden vereisen in de toegewezen volgorde” aan te zetten. Nu krijg je de mogelijkheid om de goedkeurders in volgorde van goedkeuren uit te nodigen, en geef je een prioriteit aan deze goedkeuringstaak.
 

Als laatste stap kan je nog een aanvullende tekst en bijlagen toevoegen en verzend je de uitnodigingen.

Conclusie

Met sequentiële goedkeuringen in Power Automate kunnen gebruikers cloudstromen maken die goedkeuringsprocessen binnen Microsoft Teams automatiseren. Met deze optie stroomlijn je meerdere taken in een specifieke volgorde. Door gebruik te maken van de Dataverse-structuur zorgt Power Automate voor een naadloze workflow, waardoor het eenvoudig is om sequentiële goedkeuringen te activeren met slechts een paar klikken. 

Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

{description}

Heb je een Microsoft Expert nodig?

Neem contact met ons op
{description}

Zoek je een nieuwe baan?

Bekijk onze vacatures