Alle apparatuur onder één platform met Azure en Microsoft Endpoint Manager

Alle apparatuur onder één platform met Azure en Microsoft Endpoint Manager

Wanneer een organisatie Microsoft Azure omarmt, dan wil het graag “all the way”. Oude platformen moeten vervangen worden door nieuwe platformen. Samen met de derde partijen, logistieke partners en interne beheerorganisatie kijken we naar het huidige landschap om deze om te zetten naar het nieuwe platform. Met onze kerngebruikers zoeken wij naar de beste manier om de organisatie om te zetten van het oude platform naar de nieuwe inrichting. Met een organisatie waarvan het grootste deel voornamelijk in de lucht zit, is dat een logistieke uitdaging.

  • Aanpassing van eigenaarschap
  • Herdefiniëring van de processen
  • Reorganisatie van het beheerlandschap
  • Inrichtingsrationalisering
  • Soepele productie transitie

Rationaliseren en uniformiteit

Vanuit Transavia is er na een lange tijd van outsourcing van beheer een wijziging van filosofie gekomen: er moet meer regie worden gedaan vanuit de interne beheerorganisatie en minder blind vertrouwd worden op derde partijen. Een gevoel van meer controle moet er komen, samen de implementatie van de nieuwe producten vanuit het Microsoft Azure platform.

ShareValue-consultant Erwin kreeg hierbij het verzoek om te komen met een oplossing voor het mobiele apparaat-beheer (MDM). Hiervoor kijken we naar Microsoft Endpoint Manager (intune).

Naast een migratie van alle mobiele apparatuur (smartphones/tablets), kijkt Erwin ook naar alle Windows-apparatuur om deze naar Endpoint Manager te migreren. Dit met uiteindelijk doel om alle apparatuur onder één beheerplatform te krijgen om zo meer inzicht, controle en uniform beheer te krijgen.

Naast de migratie van alle apparatuur naar Endpoint Manager, is het van belang dat er binnen de Azure-omgeving ook andere producten ingericht worden voor het veilig laten werken van de gebruikers, zonder deze in hun werkzaamheden te beperken. Voor een organisatie als Transavia zal een vliegtuig niet opstijgen als de iPad van een piloot niet in orde is. Alle nieuwe producten doorlopen hiervoor een uitgebreid testtraject waarbij de business met haar stakeholders nauw betrokken is.

Getting in control

Door het doorlopen van het migratietraject met de beheerpartners worden alle processen doorgelicht die nodig zijn voor de huidige omgeving. Deze nemen we door, vertalen we en passen we aan naar de nieuwe situatie waarin de omgeving op het platform van de organisatie staat en hierdoor de organisatie altijd controle heeft over zijn beheerproduct. De organisatie verleent hierbij toegang tot de beheerpartner. Dit is dus tegenovergesteld van de oude situatie en meer gewenst.

De voorbereiding van de migratie naar het nieuwe platform is op moment van schrijven in de afrondende fase en voor de mobiele apparatuur wordt de migratie voor het einde van het jaar afgerond, om daarna verder te gaan met de Windows apparatuur.

Over ShareValue

We willen je nog veel meer laten zien