SharePoint 2019: on-premises wordt niet vergeten

Blog

Tijdens Ignite 2017 werd SharePoint 2019 aangekondigd. Op dat moment was er nog maar weinig bekend over de nieuwe on-premises versie van SharePoint en we hebben moeten wachten tot mei van dit jaar (2018) op de grote onthulling. Tijdens de SharePoint Conference 2018 werd eindelijk uit de doeken gedaan welke features aanwezig zullen zijn in SharePoint 2019.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de aangekondigde features, de release tijdslijn en in mijn ogen net zo belangrijk: de missende features in SharePoint 2019 ten opzichte van de cloud-versie van SharePoint in Office 365.

Cloud versus on-premises

On-premises houdt in dat de applicatie geïnstalleerd staat op servers die door de gebruiker zelf worden onderhouden. Dit kunnen servers in een eigen serverpark zijn, maar ook bijvoorbeeld virtuele servers in Azure. Het grote verschil met de clouddiensten die kunnen worden afgenomen is dat bij on-premises de verantwoordelijkheid voor het beheer, zoals updates en security, volledig bij de gebruiker ligt. Bij een clouddienst zoals Office 365 heeft de gebruiker geen invloed op inrichting en het onderhoud van de servers en worden updates geïnitieerd vanuit de aanbieder. Dit kan een voordeel zijn omdat veel werk uit handen wordt genomen, maar het kan ook lastige situaties met zich meebrengen als er bijvoorbeeld een feature die in gebruik is wordt verwijderd of aangepast.

Steeds meer gebruikers stappen over op de cloudiensten van Microsoft, maar 30% van de wereldwijde SharePoint gebruikers gebruikt de on-premise versie. Nu is het nog wel zo dat van die on-premise gebruikers ongeveer 40% een hybride scenario heeft, waarbij een gedeelte van de omgeving on-premise staat en een gedeelte in de cloud. Op deze manier kunnen die gebruikers wel alle nieuwe functionaliteiten van SharePoint in Office 365 gebruiken, maar blijft hun bedrijfskritische data opgeslagen op hun eigen on-premise servers.

sharepoint

Functionaliteiten van SharePoint 2019

spaces

Het ontwikkelteam van SharePoint 2019 probeert qua functionaliteiten zoveel mogelijk de Office 365 cloud-variant van SharePoint bij te houden. Echter, omdat het twee verschillende ontwikkelteams zijn en het release proces anders loopt, is dit niet altijd mogelijk. De visie van Microsoft is dat een gebruiker in een hybride scenario niet mag merken of er wordt gewerkt op de cloud-omgeving of op de on-premises versie. In SharePoint 2019 zal dan ook voor eerst op een on-premises versie de modern sites en modern list experience aanwezig zijn. Deze moderne layout van de communication en team sites biedt een gebruiksvriendelijkere user experience en is volledig responsive zodat de sites ook goed getoond worden op mobiele apparaten.

De modern teamsites zullen zonder de gekoppelde groups komen, zoals nu het geval is op Office 365. De groups-functionaliteit is op dit moment niet on-premises beschikbaar omdat dit vanuit het mail programma Exchange wordt geregeld en dit niet on-premises beschikbaar is.

Op de modern pages worden ook SharePoint Framework webparts ondersteunt. Op dit moment, op SharePoint 2016 on-premises, kan gebruik gemaakt worden van SharePoint Framework webparts echter loopt het framework daar op dit moment wel vier versies achter op de cloud-versie. In SharePoint 2019 zal dit versie verschil kleiner worden en zullen ook de SharePoint Framework Extensions gebruikt kunnen worden. Met deze extensions kan bijvoorbeeld ook de header en footer worden geinvloed met de SharePoint Framework code.

modern design

Een andere functionaliteit welke is overgenomen vanuit de cloud-versie van SharePoint is site designs. Site designs zijn scripts waarin de verschillende acties worden aangegeven welke uitgevoerd moeten worden nadat een site met het betreffende site design is aangemaakt. Door middel van site designs kan het aanmaken van sites gestandaardiseerd worden om zo een consistente look en feel te creëren, maar ook om bijvoorbeeld standaard lijsten, content types en pagina’s aan te maken.

Omdat Microsoft een cloudfirst-strategie hanteert is het voor Microsoft ook erg belangrijk om te voorzien in hybride scenario’s. In SharePoint 2019 proberen zij de gebruiker zoveel mogelijk te begeleiden bij het opstellen en implementeren van hybride scenario’s. In SharePoint 2019 is het mogelijk om via de SharePoint Central Administration een hybride omgeving in te richten. Ook is de integratie tussen on-premises en cloud verbetert. Er zijn verbeteringen op het gebied van hybrid search, flow en powerapps integratie.

Naast de bovenstaande functionaliteiten zijn de volgende ook nog aangekondigd en hierover zal de komende tijd meer informatie beschikbaar komen:

  • Project Server 2019
  • Modern lists experience met column formatting
  • SharePoint home
  • Team news
  • Vernieuwde Mobile app

Wat zit er niet in SharePoint 2019?

Naast alle nieuwe en verbeterde functionaliteiten die wel in SharePoint 2019 zitten, is er een drietal functionaliteiten die niet aanwezig zullen zijn. In mijn ogen zijn dit vrij grote missers en tijdens de conferentie werd dit ook duidelijk door de vele vragen uit het publiek waarom deze zaken missen.

SharePoint 2019 zal geen hub site-functionaliteit bevatten. Dit is de grootste misser omdat Microsoft zelf op Office 365 de hub sites promoot als de nieuwe manier om je intranet op te bouwen. Bij hub sites worden site collecties gekoppeld aan de ‘bovenliggende’ hub site, waarna het design en de navigatie van hub site met de ‘onderliggende’ sites wordt gedeeld.

hubsite

SharePoint 2019 zal ook geen on-premises versie van Flow bevatten. Dit ondanks dat er geruchten gingen dat dit wel het geval zou zijn. In plaats van on-premises Flow zal er een verbeterde connector beschikbaar zijn om te verbinden met de cloud-variant van Flow. Ook is de Workflow Manager aangepakt in SharePoint 2019 welke nu robuuster en betrouwbaarder zou moeten zijn dan in het verleden. Op deze Workflow Manager kunnen workflow 2010 en workflow 2013 workflows worden gebruikt. Er komt geen nieuw workflow platform.

workflow

De laatste missende functionaliteit is dat SharePoint Framework webparts niet wordt ondersteund in de klassieke pagina’s. Op SharePoint in Office 365 is dit nu wel het geval, maar on-premises zal dit dus zo zijn. Een gemiste kans, want daardoor zal voor de klassieke sites nog steeds op de ouderwetse manier moeten worden ontwikkeld en kunnen webparts ook niet makkelijk worden omgezet van Office 365 naar on-premises. Zeker ook omdat aangegeven is dat het vervangen van de klassieke sites zoals de publishing sites niet op de roadmap staat van Office 365 of van SharePoint 2019 en wij dus voorlopig dit site template nog steeds zullen gebruiken.

Release Window

release

SharePoint 2019 zal in de zomer van 2018 beschikbaar komen als preview-versie en zal in de herfst van 2018 officieel gereleased worden. De servers waar SharePoint 2019 op kan draaien zullen minimaal Windows server 2016 en SQL server 2016 moeten hebben.

Al met al denk ik dat het ontwikkelteam van SharePoint 2019 een mooie nieuwe on-premises versie heeft neergezet. En ondanks een aantal missers bevat SharePoint 2019 voldoende functionaliteiten om de komende jaren on-premises gebruikers tevreden te stellen. De betere ondersteuning voor hybride scenario’s zal ervoor zorgen dat de gebruikers hun missende functionaliteiten wellicht in de cloud zullen gaan gebruiken. En ik vermoed dat voordat SharePoint 2019 gereleased wordt, de hub site-functionaliteit alsnog wordt toegevoegd.

Auteur Roel Developer

Heb je vragen over dit onderwerp of zou je Roel willen inhuren voor een vergelijkbare opdracht?

Neem contact met ons op

Zoek je een nieuwe baan?

Bekijk onze vacatures

Wil je weten waar wij goed in zijn?

Ontdek onze expertises