Wat speelt er nu bij ShareValue?

Joost Joost / 26-10-2023

2 minuten lezen

In Power Virtual Agents kan een bot, met generatieve antwoorden, informatie uit meerdere bronnen (in- of extern) vinden en presenteren zonder dat hier onderwerpen voor gemaakt hoeven te worden. Met het gebruik van OpenAI GPT-technologie, en deze te verbinden met de AI die al in Power Virtual Agents aanwezig is, worden de mogelijke antwoorden alleen maar beter. 

Generatieve antwoorden versus onderwerpen.

Iedereen die wel eens een chatbot heeft gebruikt herkent de mogelijkheid wanneer een bot niet de intentie van de vraag kon bepalen. De bot vraagt de gebruiker om de vraag op een andere manier te stellen en na twee pogingen escaleert de bot je naar een live agent. 

Power Virtual Agents maakt gebruik van een onderliggend model voor het begrijpen van de gebruikersvragen en om het juiste onderwerp te bepalen. Meestal maak je meerdere onderwerpen aan zodat de bot op deze manier rekening houdt met wat een gebruiker zou kunnen vragen.

Het kan ook voorkomen dat een botgebruiker een vraag stelt waarvoor geen onderwerp gevonden kan worden. De optie Generatieve antwoorden helpt dat probleem op te lossen door het gebruik van OpenAI GPT-technologie. 
 

Maar hoe werkt dit?

Wanneer je de optie Generatieve antwoorden  aanzet en deze voorziet van knooppunten (node) en bronnen, is de bot in staat deze aan te roepen wanneer de intentie van de gebruiker niet volledig helder is.

De bot begrijpt de intentie van de gebruiker, zoekt de relevante informatie in de interne of externe bronnen bij elkaar en deelt dit met de botgebruiker. Het vermogen om interne en externe informatiebronnen die de bot kan raadplegen op te geven, maakt het mogelijk om de botgebruiker toch naar tevredenheid een antwoord te kunnen geven.

Deze bronnen kunnen worden gebruikt door generatieve antwoorden:

 • Externe bronnen zijn onder meer:
  • Bing Zoeken
  • Bing Aangepast zoeken
 • Interne bronnen omvatten:
  • SharePoint
  • OneDrive voor Bedrijven
  • Documenten geüpload naar Dataverse
  • Aangepaste gegevens (intern of extern): bijvoorbeeld vanuit een Power Automate Flow.
    

Voorwaarden

Als je dit wilt gaan inzetten voor jouw organisatie, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Een account voor Power Virtual Agents.
  • Anders kan je geen bot aanmaken
 • De optie voor generatieve antwoorden voor elke bot inschakelen waarin je deze optie wilt gaan gebruiken.
 • De bot moet zijn gemaakt in de regio VS.
  • Andere regio's en andere talen dan Engels worden (nog) niet ondersteund.

Conclusie

Met de komst van de generatieve antwoorden in combinatie met het gebruik van OpenAI GPT-technologie ben je in staat om interne en externe bronnen te raadplegen zonder dat je als bot-ontwikkelaar hiervoor verschillende onderwerpen maakt. Hierdoor is het maken en implementeren van een functionele bot nog eenvoudiger en goedkoper.

Meer weten of kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Ramon Ramon / 19-10-2023

3 minuten lezen

Wanneer je binnen een organisatie met gevoelige data werkt, wil je dit op de juiste wijze toegankelijk maken voor de gebruikers. Enkel de data die van toepassing is voor een bepaalde functie binnen de organisatie dient inzichtelijk te zijn voor de gebruiker. Row-level security helpt jouw organisatie om data te scheiden en waar nodig te verbergen voor gebruikers die hier geen toegang tot dienen te hebben. Hoe je dit inricht voor jouw Power BI-rapportages? Dat leg ik verder uit in deze blog.

Row-level security beperkt de data die zichtbaar is voor een persoon die is toegekend aan een gecreëerde rol. Binnen Power BI Desktop kunnen rollen aangemaakt worden. Hierbinnen kan de row-level security gedefinieerd worden. Een gebruiker met leesrechten, met deze rol toegekend, wordt op de PowerBI rapporten hierdoor beperkt in de data die hij/zij mag inzien. Beheerders worden niet beperkt door row-level security en kunnen te allen tijde alle data inzien.
 

Hoe werkt het?

Als voorbeeld casus nemen we Bedrijf X. Bedrijf X heeft klanten verdeeld over verschillende landen in Europa. Klantdata wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van Power BI. Bedrijf X heeft een aparte afdeling voor klanten uit de Benelux. Medewerkers van deze afdeling mogen alleen de data inzien van de klanten die zij beheren.

Het originele rapport ziet er als volgt uit:

Originele Power BI rapport


 

Uit dit rapport is op te maken dat er op het moment klanten zijn uit 6 verschillende landen. Voor de afdeling Benelux dient dit beperkt te worden tot de data van Nederland, België en Luxemburg.

Door een rol te creëren en hier row-level security aan toe te voegen, kunnen we binnen hetzelfde rapport een scheiding maken van alle data en data voor de afdeling Benelux. Het aanmaken en beheren van de rollen wordt binnen Power BI Desktop geregeld.

 

Rollen beheren binnen Power BI Desktop

 

Met behulp van de optie “Manage roles” kunnen rollen gecreëerd en aangepast worden. Het aanmaken van deze rollen is noodzakelijk aangezien de row-level security aan een rol gekoppeld is. 
Voor de rol “Benelux” gaan we definiëren welke data ingezien mag worden. Aan de hand van een DAX-expressie wordt in onderstaande afbeelding gedefinieerd dat enkel de data die verbonden is aan de waardes “Netherlands”, “Belgium” en “Luxembourg” te zien mag zijn binnen het rapport. Deze waardes komen uit de datatabel “Customer”, uit de kolom “Country”.

Row-level security definiëren m.b.v. een DAX-expressie

 

Rollen toekennen


Het toekennen van een rol gebeurt vanuit de Power BI-service. Dit vereist dat het Power BI-rapport is opgeslagen en gepubliceerd is naar een Workspace binnen de Power BI-service. Een Microsoft E5 licentie of een Power BI Pro licentie is vereist voor het publiceren van een Power BI-rapport naar een Workspace.

Binnen deze Workspace kan je op de dataset de beveiliging aanpassen (zie afbeelding hieronder). Hier kan je medewerkers toekennen aan een rol die zojuist aangemaakt is binnen Power BI Desktop.

Rollen beheren binnen de Power BI-service

 

Medewerkers toekennen aan een rol

 

In bovenstaande afbeelding zijn 3 medewerkers van de afdeling Benelux toegevoegd aan de Benelux-rol. Als deze medewerkers ook leesrechten hebben op het Power BI-rapport zullen ze het rapport als volgt zien:

 

Power BI-rapport met de rol Benelux actief

 

In bovenstaande afbeelding is goed te zien dat enkel de data van de klanten uit de Benelux getoond worden en gebruikt worden in alle visualisaties. Medewerkers met leesrechten op het rapport die niet toegevoegd zijn aan de Benelux-rol, zullen het originele rapport zien.

In deze fictieve casus is gewerkt met slechts 1 tabel binnen het datamodel. Belangrijk om te weten is dat, zodra er met meerdere tabellen gewerkt wordt in het datamodel, de onderlinge relaties cruciaal zijn om row-level security effectief te laten werken.
 

Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Joost Joost / 25-09-2023

2 minuten lezen

Deze maand, september, brengt ons weer een mooi aantal nieuwe functionaliteiten op het gebied van het Power Platform. De functionaliteit die ik graag met jullie wil bespreken is een extra optie in de goedkeuringstaken-app in Microsoft Teams: het sequentieel uitsturen van goedkeuringen. In deze blog leg ik je uit wat je hiermee kunt doen.

Goedkeuringsapp in MS-Teams

Met de goedkeuringsapp in MS-Teams kan je goedkeuringstaken, die door het Power Platform gegenereerd zijn, goedkeuren of weigeren. Ook kan je een door jezelf verzonden goedkeuring annuleren. Wanneer je de goedkeuringsapp opent, zie je een overzicht van alle goedkeuringen die je hebt verzonden of ontvangen.  Dit omvat goedkeuringen die je mogelijk hebt ontvangen via chat- of kanaalberichten, directe goedkeuringen en zelfs goedkeuringen die via een stroom binnenkomen.

Goedkeuringen in Microsoft Teams zijn een manier om al je verzoeken en processen te stroomlijnen met je team of collega's. Je kan goedkeuringsaanvragen volgen om mensen eraan te herinneren actie te ondernemen. Je kan zelfs een opvolgingsmelding verzenden of in de details van de goedkeuring aanpassen.

Hoe werkt de Goedkeuringsapp in MS-Teams?

In MS-Teams heb je de mogelijkheid om Apps te gebruiken. In dit scherm kan je de ”Goedkeuringen”-app terugvinden.

Wanneer je nu vanuit deze app een “Nieuwe goedkeuringsaanvraag” start, krijg je een scherm te zien waarin je een aantal velden kan vullen: 

Als eerste de titel van de goedkeuringstaak. Daarna geven we aan of we deze taak (Sequentieel) willen versturen d.m.v “Antwoorden vereisen in de toegewezen volgorde” aan te zetten. Nu krijg je de mogelijkheid om de goedkeurders in volgorde van goedkeuren uit te nodigen, en geef je een prioriteit aan deze goedkeuringstaak.
 

Als laatste stap kan je nog een aanvullende tekst en bijlagen toevoegen en verzend je de uitnodigingen.

Conclusie

Met sequentiële goedkeuringen in Power Automate kunnen gebruikers cloudstromen maken die goedkeuringsprocessen binnen Microsoft Teams automatiseren. Met deze optie stroomlijn je meerdere taken in een specifieke volgorde. Door gebruik te maken van de Dataverse-structuur zorgt Power Automate voor een naadloze workflow, waardoor het eenvoudig is om sequentiële goedkeuringen te activeren met slechts een paar klikken. 

Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Joost Joost / 24-08-2023

2 minuten lezen

Wanneer je als grote organisatie met oplossingen werkt binnen het Power Platform, is het raadzaam om een Application Lifecycle Management (ALM) te implementeren. Hiermee kan je de aanpassingen die je wil maken op de in productie draaiende oplossingen op een veilige en gebruiksvriendelijke manier implementeren. 


Met de nieuwste update van deze maand wordt er door middel van AI een omschrijving gemaakt van jouw gemaakte aanpassingen in de nieuwe oplossing-versie die je wilt implementeren. Hoe dat werkt? Leg ik je verder uit in deze blog.

ALM

Wat is Application Lifecycle Management (ALM)?

Voordat we deze update verder beschrijven, wil ik je wijzen op de documentatie van Microsoft over ALM. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd wat het betekent en hoe je het kan implementeren binnen jouw omgeving.

Oplossingen

Wat zijn oplossingen?

Oplossingen zijn het mechanisme voor het implementeren van ALM in Power Apps en Power Automate.

Wanneer je met oplossingen werkt, kunnen deze snel erg complex worden en bevatten ze vaak tientallen componenten die moeilijk te scheiden en samen te vatten zijn. Wanneer je deze oplossingen i.c.m. pijplijnimplementaties (ALM) gaat implementeren op de gewenste omgevingen (Test, Productie), moeten beheerders de oplossingen zelf eerst openen om inzicht te krijgen wat er precies is veranderd ten opzichte van de vorige versie.

Door makers tijdens de implementatie van de oplossing te helpen bij het automatisch genereren van een nuttige oplossingsbeschrijving met AI, voorkom je onnodig werk van een beheerder. 

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

 1. Meld je aan bij de Power Platform-omgeving waar de oplossing staat. (make.powerapps.com).
 2. Nu gaan we naar de tab Oplossingen en selecteren we een onbeheerde oplossing om te implementeren.
 3. We kiezen nu voor: Selecteer Pijpleidingen in het linker navigatievenster, en vervolgens Implementeren op de opdrachtbalk.
 4. Kies de fase waarin je de oplossing wilt implementeren, en selecteer Hier implementeren.
 5. Kies Nu implementeren of plannen voor Later en selecteer vervolgens Volgende in het rechterdeelvenster.
   

 

Bij de laatste stap op de overzichtspagina van de implementatie, zie je de door AI gegenereerde oplossingsoverzicht. Deze wijzigingen zijn nog aan te passen. Pas als je op Toepassen drukt, worden de wijzigingen opgeslagen in de oplossingen.

Conclusie

Met pijplijnimplementaties (ALM) neem je al veel werk uit handen. Nu met deze aanpassing wordt het implementeren steeds makkelijker, veiliger en gebruiksvriendelijker. Het ziet er naar uit dat AI een steeds grotere rol gaat krijgen binnen het Power Platform. Ik ben erg benieuwd wat de volgende aanpassing gaat worden.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Joost Joost / 29-06-2023

3 minuten lezen

Dat je beveiligingsrollen kunt gebruiken is niet nieuw, de manier hoe je deze inzet gaat wel veranderen. Deze maand zal je enkele wijzigingen tegenkomen in de manier waarop beveiligingsrollen worden geopend vanuit het Power Platform beheercentrum.

Wanneer je, als maker, een App of Flow ontwikkelt, zie je niet direct wat er op de achtergrond ingeregeld wordt om jouw creatie binnen de gestelde kaders van het bedrijf veilig te kunnen inzetten.

Deze instellingen worden vaak door een beheerder aangescherpt binnen het Power Platform beheercenter. Een van deze instellingen die beheerders kunnen inzetten zijn beveiligingsrollen (security roles). Met deze beveiligingsrollen geef je gebruikers de juiste rechten op de verschillende omgevingen. Deze manier van rechten geven gaat veranderen.
 

De nieuwe indeling

Laten we eens kijken naar de nieuwe functionele indeling voor beveiligingsrollen in het Power Platform-beheercentrum. Om toegang te krijgen tot de beveiligingsrollen, openen we eerst het Power Platform beheercentrum (admin center), daarna selecteer je de omgeving waarop je dit wilt toepassen. Vervolgens open je de instellingen en selecteer je de beveiligingsrollen.

 

Zodra je op de beveiligingsrollen klikt, word je naar de lijst met beveiligingsrollen genavigeerd. Hier is de eerste wijziging al meteen zichtbaar.

Een schakelaar boven in je scherm die standaard is ingeschakeld. Deze laat alleen de bovenliggende beveiligingsrollen (rootniveau) zien.

Wanneer je op de drie stippen (...) naast een bepaalde beveiligingsrol klikt, krijg je de mogelijkheid om een rol te bewerken. Wanneer we op de knop bewerken klikken, zien we een nieuw scherm met de beveiligingsroleditor. 

Bovenaan het scherm hebben we de optie van de privilege-erfenis voor de leden van groep. 

(1) Hier selecteer je het toegangsniveau voor directe gebruikers en teamniveau of alleen teamniveau. Rechtsonder zie je drie tabbladen voor de soorten rechten die je wil wijzigen zoals: tabellen, diversen of privacy gerelateerd.

Onderaan dit tabblad is er een vervolgkeuzelijst met 3 opties waarmee je: alleen toegewezen tabellen / bevoegdheden of alle toegewezen tabellen / bevoegdheden of niet-toegewezen tabellen / bevoegdheden kan weergeven. 

(2) Met deze keuzelijst hoef je niet meer naar een bepaalde rol te zoeken als je de rechten wilt wijzigen. Je kan ervoor kiezen om alleen de rechten te laten zien die in gebruik zijn. Of als het nodig is om nieuwe rechten in te stellen, selecteer je het niet-toegewezen overzicht.
 

 

Zodra je het type bevoegdheden hebt geselecteerd dat je wil wijzigen: Tabellen, Diversen of Privacy, zie je meteen de lijst met bevoegdheden en kan je een rij selecteren om de bevoegdheden te wijzigen. 

Elke rij toont een vervolgkeuzelijst waarin je de bevoegdheid naar keuze kunt wijzigen.

 

Je kan hetzelfde doen voor diverse en privacy privileges. Je zult merken dat privacy privileges bovenaan een banner heeft die aangeeft dat elk van deze privileges het mogelijk maakt om de gegevens buiten de dataverse-omgeving te verwijderen, zoals exporteren naar Excel, synchroniseren met Outlook of afdruk samenvoegen.

 

Met behulp van de oude portal hadden we de mogelijkheid om de bevoegdheden voor de hele rij te wijzigen. Die functionaliteit is veranderd in de nieuwe interface. Wanneer je een rij selecteert, en klikt op de opties Meer (...), selecteer dan machtigingsinstellingen. Nu kan je de machtigingen vanuit een vooraf gedefinieerde lijst kiezen zoals: Geen toegang, Volledige toegang, Samenwerken, Privé, Referentie of Aangepast. 

Conclusie

Met de komst van dit nieuwe uiterlijk en manier van beveiligingenrollen toekennen, geef je de Power Platform beheerders de mogelijkheid om efficiëntie en makkelijker beveiligingsrollen in te stellen voor de hele organisatie of alleen op persoons niveau. Kortom; een wijziging die erg welkom is en een positieve impact gaat geven in het beheer van Het Power Platform.

 

Wil je meer weten over deze functionaliteit of over het Power Platform in het algemeen? Neem dan gerust contact op met ons zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. 

{description}

Heb je een Microsoft Expert nodig?

Neem contact met ons op
{description}

Zoek je een nieuwe baan?

Bekijk onze vacatures